Competences

Rehabilitering

Sundhedspædagogik

Ergoterapi

Klientcentrering / Brugerinddragelse

Forebyggelse & Sundhedsfremme

Yoga

Interests

Musik

Spiritualitet

Psykologi

Yoga

Ideudvikling

Ergoterapi

Sundhedsfremme

Forandringsprocesser

Arbejdsmiljø

Kognitiv adfærdsterapi