Erhvervssamarbejde gruppe 19 - Den Kunst...

The Summary

Disharmoni: Godsbanen ønsker at være en selvstyret virksomhed, med fokus på profit og rentabel drift. Samtidig består Godsbanen af kreative individer, som er ustruktureret og fokuserer på kreativ udfoldelse. Disse mostridende styles skaber disharmonien.
Vores disharmoni består af vores oprindelige disharmoni, i form af Godsbanen som kreativt fristed kontra det at være en rentabel virksomhed, kombineret med vinklen omkring erhvervssamarbejde. Dette betyder at vi ønsker, at undersøge forholdet mellem den kunstneriske frihed, som Godsbanen vægter højt, kontra deres ønske om at fungere som en samarbejdspartner for andre virksomheder samt selv agerer som en traditionel virksomhed.

Der er helt klart forskellige styles og praksisser forbundet med de to vidt forskellige kulturer, som Godsbanen repræsenterer. planlægning, profit og mål, i virksomhedskulturen, versus frihed, kreativitet og mangel på struktur i den kunstneriske verden. Disse modstridende styles vil have stor indflydelse på løsningen af en case omkring Godsbanen og erhvervssamarbejdet.

Vores Idé er innovativ, fordi den er nyskabende, ambitiøs men samtidigt realiserbar. Den formår at skabe værdi på tværs af brancher ved omtale, branding osv. Den formår at give Godsbanen et nyskabende arrangement og et varemærke på samme tid.

Alternativerne til vores idé er betinget af, hvilken vinkel man anlægger. Hvis præmissen er at skabe/lave kunst, er Godsbanens eksisterende tilbud det mest oplagte. Malerkurser og lignende kunne også være i konkurrence med vores projekt. Hvis man ser møllen som en turistattraktion, er den i konkurrence med mange af de andre attraktioner, eksempelvis Aros, der findes i Århus. Ideen ville dog stadig differentiere sig, ved at være sammensmeltningen mellem erhverv og kultur. At folk selv kan deltage i skabelsen er samtidigt også en unik ting ved projektet.

  • Tags

  • Intention

    Intentionen er at forbinde kultur- og erhvervsliv i et givende samarbejde for alle parter. Vi tror der er mulighed for synergier ved at forbinde aktører, der ikke umiddelbart har relation.

  • Motivation

    Vi ønsker at lære nye værktøjer til at løse konkrete problemstillinger.