Gruppe 11 - Godsbanen Festival

The Summary

Vi vil lave Godsbanefestivalen i forbindelse deres 1-års fødselsdag for at skabe mere fokus på stedet og de utrolig mange muligheder der er dernede - dels som kunstproduktionscenter, men også som visningssted til dels. Selve eksistensen af stedet i sig selv vil komme i fokus - hvilket mange tilsyneladende ikke kender til.

Disharmonien er at vi ikke rigtig kender til stedet, så vi har i forbindelse med det kigge på forskellige "stier", som kan koble "os" sammen med godsbanen. Ideen med godsbanefestivalen er stadig i scratch, men er selvfølgelig vores hovedide da det er den case vi er blevet stillet.

Vores Idé er en innovation da den vil skabe en værdi både for Godsbanen og for LEGO. Vi har kryds appropriereret ved at bruge ideen om det eksisterende LEGO-world i Bella centeret og vil lave en lignende event, men hvor målgruppen er bredere og ved at benytte os af de goder som godsbanen tilbyder. Med de forskellige events vil målgruppen være meget bred og vil derfor også skabe værdi for mange forskellige brugere, lige fra børn til studerende til voksne.
Vores event er ret unikt og vi frygter ikke rigtig, at folk har alternativer til vores event da det er en enkeltstående event.

  • Tags

  • Intention

    Vi vil med Godsbanefestivalen fremhæve de mange muligheder der er på stedet. Vi prøver ikke at markedsføre hver enkelt institution dernede, men vil i højere grad prøve at tiltrække nye potentielle brugere igennem en nichepræget festival, som gør noget for at appelere til disse potentielle brugeres interesser. Det er dog meningen, at hver enkel institution er repræsenteret i mere eller mindre grad. Det vil give mening at komme med beskrivelser af verden før og efter: - Verden før: Vi kender ikke til de praksisser der gør sig gældende på Godsbanen. Stedet virker på os som lukket og internt. - Verden efter: Vi ved nu, hvilke praksisser der gør sig gældende - vi deltager måske selv i nogle af dem. Vi engarerer os mere i stedet og er i det hele taget mere opmærksomme på Godsbanens eksistens.

  • Motivation

    Vi er meget motiverede for at lave en festival, idet vi tror vi kan bruge vores udadvendthed og kreative evner til at komme ud til folk - ydermere er mulighederne så store for, hvad en sådan festival skal indeholde - kun fantasien sætter grænser! :) Ift. VORES hverdagspraksisser, interesserer vi os for at være studerende, at træne, lave mad osv. Mht. godsbanens praksisser, giver det måske mening at lave teater, male, lave ting af ler, men også madlavning - det er fx et eksempel på, hvordan nogle praksisser der interesserer os overlapper med Godsbanen og kunne være grobund for udvikling.

  • How does your idea work

    LEGO-eventet på festivallen går ud på at tiltrække børnefamilier, teenagere og studerende til Godsbanen. Der vil være masser af muligheder for at skabe, kreere, lære og lege med et hav af klodser og inspiration fra LEGO universet. Godsbanens lokaler vil blive fyldt med events, der indebærer koncerter, konkurrencer, 4D biograf, uddannelse og meget mere. Konkurrencerne vil bl.a. være at kreere et bud på Godsbanens vision for det ubebyggede område - der vil fx blive lagt et stort kort over området ud i Den Rå Hal, hvor familierne direkte kan bygge på kortet. Præmierne inkluderer ture til LEGO Land og dertilhørende hotelophold. Uddannelsesmæssigt vil LEGO "diske op" med robotter, programeringsudstyr og andet. Dette skal henvende sig til ingeniør, arkitekt og/eller datalog studerende som her har mulighed for at lave et sjovt og udfordrende projekt inden for deres studie. Pt. Har bl.a. Ingeninørstuderende et semesterprojekt omkring broer, hvilket dette event kan benyttes til. mere følger.