Ny festival på godsbanen

 • 15 contributions
 • created on: 13/02/2013

The Summary

Som vi ser Godsbanen nu, er stedet inddelt i forskellige organisationer; restaurant, filmstudie, litteratur, etc. Vi ønsker at oplukke feltet om flere organisationer ved Godsbanen, ved at gøre det til én organisation, så man kan se Godsbanen som en helhed. Dette viderearbejder vores disharmoni, således de besøgende vil kunne se hvad hele Godsbanen har at tilbyde.

Vores idé med festivalen imødekommer den disharmoni vi har præsenteret omkring Godsbanen. Denne festival vil være til ”alle aldre og livsstile”, og vil foregå i hele Godsbanens areal. På denne måde kommer de besøgende rundt i hele Godsbanen, og festivalen vil være åben både dag og nat. Her vil arrangementerne være tilpasset så dagstimerne vil blive udnyttet til at være udendørs, hvor nattetimerne vil være dedikeret til et hårdere underground miljø.
Festivalen vil starte en torsdag og slutte en søndag. Her vil der være en plan over festivalens programmer, som vil indeholde de aktiviteter der afholdes, musik, og muligheder for indkøb.
Da Godsbanen synes at huse alle former for kunst, vil festivalens holdepunkt også være kunst. Aktiviteterne vil derfor bestå af at alle vil kunne udstille deres individuelle kunst. Det gør ingen forskel om man er professionel kunstner eller nybegyndere, her vil al kreativitet blive værdsat. Fuld accept af mangfoldighed fire dage om året kunne være budskabet med festivalen.

Der er i vores gruppe mange idéer til hvilke kunstudstillinger/aktiviteter der kunne være muligt at udstille på Godsbanen, og med det sydlige og nordlige Godsbanenareal er der rigeligt med plads til ekstreme værker såsom; at hænge et tog op i et kræng som en diskokugle.

Refleksion over processen af udviklingen af prototype
På hvilken måde kan jeres ide forbedre en fremtidig praksis?
Vores ideer vil skabe en fælles forståelse af hvilken slags kultur organisation Godsbanen er. Hvad tilbyder den? Hvad kan jeg som HA-studerende bruge Godsbanen til? Disse spørgsmål vil kunne blive besvaret af gæsterne efter arrangementerne.

Hvad kan/bør ændres på jeres ide for at indgå i en fremtidig praksis?
Vi skal evt. Ikke tænke så bredt. Vores arrangementer er meget afhængigt af at der kommer mange mennesker.

Hvor har arbejdet med prototypen skubbet jer hen? Hvad er jeres næste skridt.
Vi fik et mere realistisk syn på om ideerne kunne fuldføres og derfor vil vi fra nu af tænke mere realistisk over om det f.eks. økonomisk er muligt for Godsbanen og lave ideerne.

 • Intention

  Kim Bisgaard fremlægger Godsbanen som et kulturproduktionscenter, med plads til kreativitet og mangfoldighed. Som vores disharmoni tidligere udlagde, er der tvivl om hvad stedets målgruppe er, og derfor er der i øjeblikket ikke plads til alles kreativitet i alle aldre og livsstile. Ved at åbne op for det sammenhængende og kreative felt, ønsker vi at gøre Godsbanen mere overskuelig og udadvendt.

 • Motivation

  Vores motivation for at lave festivalen er at vi gerne vil udvikle vores egne kreative evner og gør Århus kulturliv endnu mere interessant. Festivalen skal gå i spænd med at Århus promovere sig selv som en kultur by og i forvejen har mange arrangementer med fokus på kultur og mangfoldighed.

 • The Backstory

  Vi har taget udgangspunkt i vores egne festivalsoplevelser. Derfor kunne vi godt tænke os at designe en festivalsstruktur, hvor man dyrker det ekstreme i endnu højere grad end SPOT festival. Her kunne man med fordel trække inspiration fra de mere verdensomspændte begivenheder som Distortion, gay-parade og karneval i rio de janeiro.

 • Current problem

  Try to describe why the situation behind your idea is at it is. Why is it important to you?

  So why?

  Again why so?

 • Negative effects

 • The looks and feels

 • How does your idea work

 • Positive changes