DIsharmoni: Appelerer Godsbanen til stud...

The Summary

Vi fornemmer en disharmoni mellem Godsbanens vision om åbenhed for alle mennesker og dens nuværende målgruppe.

Vi ønsker at undersøge, hvorvidt disharmonien bunder i de studerendes manglende viden om Godsbanens aktiviteter eller Godsbanens manglende udbud af samme?

Vores ide går ud på at Godsbanen, erhvervlivet og studerende på Aarhus Universitet i samarbejde udvikler nye projekter gennem workshops.
 • Tags

 • Intention

  Vores intention er at skabe et samlingspunkt, hvor studerende på tværs af fakulteter i samarbejde med erhvervslivet og Godsbanen kan dele deres kompetencer for at skabe synergi.

 • Motivation

  Vores motivation bunder i at vi ønsker at skabe et miljø og samlingspunkt på Godsbanen, der vil kunne tiltrække studerende fra flere forskellige fakulteter og som vil danne udgangspunkt for udveksling af ideer og kompetencer.

 • Current problem

  Try to describe why the situation behind your idea is at it is. Why is it important to you?
  ALTERNATIVERNE TIL VORES IDÈ: Vores største konkurrent er AU. Dette ligger i fænomenet "plejer": Vi plejer at være på vores eget fakultet; Vi plejer at holde case-competions hver for sig; Vi plejer.... En anden konkurrent er Internettet. Vi får svært ved at overbevise folk om, at de bør arbejde på deres projekter PÅ Godsbanen. For at se, hvordan vi differentiere os fra AU, så se under Positive Changes.

 • How does your idea work

  Vores prototype er et tegning, der forestiller henholdsvis en studerende, erhvervsmand og en kunstner. Over hver person er der en tankebobble som beskriver hvilken værdi de kan tilføre til vores ide om workshop. Den studerende har en pære, der er udtryk for nye ideer/perspektiver. Erhvervsmanden har et spørgsmålstegn, som er de erhvervsproblemer, der ønskes løses. Den sidste person har en farvepallet, som symboliserer den kreativitet godsbanen skal tilføre projektet.

 • Positive changes

  DERFOR ER VORES IDÈ INNOVATIV: Vi tager en eksisterende idé: Case-competion og innovere det ved at tilføje stor diversitet og samarbejde mellem disse. Vi ønsker at skabe et miljø, der bryder med samfundsnormen om gruppering af mennesker. Vores håb er, at dette innovative netværk vil skabe værdi grundet synergi mellem de forskellige grupper.