Manglende kendskab til Godsbanen

The Summary

ÆNDRING AF DISHARMONI / ANOMALI : Manglende kendskab til Godsbanens aktiviteter.
Vi ved at der stadig er tale om en anomali udfra dem vi har adspurgt og deres svar.

Vi mangler kendskab til Godsbanen og de aktiviteter, de tilbyder, og vi tænker, at det er derfor vi ikke benytter det. Selvom vi i vores hverdagspraksis ofte kommer forbi Godsbanen, så er vores praksisser fraværende i forhold til Godsbanen.

Vores problem:
Hvordan kan et eller flere samarbejder mellem Godsbanen og erhvervslivet få os til at komme der og altså fange vores interesse?”

Svar fra de tre personer, vi har spurgt:
De personer, vi snakkede med delte vores disharmoni, da de heller ikke havde kendskab til Godsbanen, og dermed blev vores disharmoni altså til en anomali. Én af personerne havde hørt om Godsbanen, men havde alligevel aldrig selv været der. De forskellige personer havde en del ideer til, hvordan Godsbanen kunne blive mere attraktivt for dem, sådan at de ville benytte sig af Godsbanen.
Ud fra den "verden efter", som vi har forestillet os, vil det skabe en række forskellige værdier for vores tre adspurgte personer. Nogle af værdier er samvær med andre, social tilfredsstillelse, kreativ udfoldelse, hygge, oplevelser, udfordringer, gode relationer til erhvervslivet med mulige job i fremtiden, øget kendskab til erhvervslivet og et øget netværk.

Refleksion over ideation og prototyper:
Hvad fungerede særligt godt/dårligt ved at omsætte jeres ideer til prototyper?
• Det fungerede godt, at man visuelt kunne forklare ens ide til andre, og det gav en form for et ’boost’, at folk kunne se ideen, og synes om det.
• Ved selv at sidde med det i hænderne og prøve at udforme det, så gav det også os selv en bedre forståelse af ideen, og hvordan det kunne se ud.
Hvordan var det at komme fra en fælles teoretisk forståelse til en fælles praktisk forståelse? Og var den fælles?
• Den var helt klart fælles, da vi var forbavsende enige omkring udseendet og udformningen af ideerne.
Har processen ændret på hvilke ideer I hælder mest til?
• Vi har helt klart udelukket ideen om parkour, da der ikke rigtig var nogle samarbejdspartnere.
• Vi hælder også mest til gartneriet, hvilket også var en af dem, vi hældte mest til fra starten af. I forhold til fodboldfabrikken, så er det allerede muligt at leje sig til kunstgræsbaner i Aarhus, men gartneri i Aarhus lignede vores ide er der ikke rigtig noget af. Vi ved at det allerede er en kæmpe succes i andre byer, og da der også i Aarhus er et innovativt projekt i gang, som kunne have interesse i et samarbejde med vores de, så vil dette være oplagt at arbejde videre med.

Vi har valgt én ide; gartneriet. Denne har vi valgt, da denne passede bedst til os som gruppeidentitet, og vi mener, at det er en virkelig unik ide, som helt klart er den bedste at gå videre med.
Helt præcis, så går ideen ud på, at der er en stort areal med jord, hvor både private og erhvervslivet kan leje sig ind. Her kan de dyrke grønsager, blomst mm., som man har lyst til. Samtidig med pasningen af deres lille have, så er der mulighed for at netværke - både på tværs af de forskellige brancher, men også brancher og private imellem.
Det er en win-win situation for alle - Godsbanen får bl.a. indtjening, Gartneriet får indtjening og brugerne får en oplevelse og mulighed for at netværke.

  • Tags

  • Intention

    Vi ønsker at gøre Godsbanen mere attraktiv og mere benyttet. Vi synes, at Godsbanen er et godt tilbud til store dele af befolkningen i Aarhus, og derfor synes vi, at det er ærgerligt, at der ikke er flere der kender til dens faciliteter. Derfor ser vi det som en mulighed at få flere erhverv ned på Godsbanen, som så kan tiltrække brugere, som endnu ikke brugere Godsbanen.

  • Motivation

    Vi synes, at Godsbanen er et genialt sted til alle aldersgrupper og vi ønsker også selv at bruge Godsbanen. Derfor vil vi rigtig have at samarbejde med erhverv kunne tiltrække både os og nye brugere. Vores motivation er også, at vi gerne vil have et nyt og spændende sted i Aarhus, som vi kan gå hen og benytte.