Disharmoni Godsbanen - Gruppe 10

The Summary

Vores disharmoni er fremkommet af, at vi føler at der er en manglende forbindelse eller sti mellem AU BSS og Godsbanen som felt.
Samtidig kan vi i forhold til vores casebeskrivelse se en anomali mellem Godsbanen og erhvervslivet. Derfor vil vi sætte den op på vores oprindelige disharmoni, og dermed skabe stier i mellem de tre felter Godsbanen, AU BSS og erhvervslivet. Det skal dermed være BSS som skal være bindeleddet til erhvervslivet.
For at få et klart billede af vores disharmoni, se vedlagte billede.

 • Tags

 • Intention

  Vores intention er at skabe et bindeled mellem erhvervslivet og Godsbanen. Da vi kan se overordnet at der ingen direkte information omkring Godsbanen er til erhvervslivet. Dermed er det overgangen fra vores disharmoni til anomali, at der er andre end os, som mener at der mangler et bindeled og information omkring Godsbanen. Gennem feedback fra vores medstudernede og interviews til medarbejderne på Godsbanen, vil dette være med til udvikle vores forståelse af feltet og videreudvikling af sammenkoblingen.

 • Motivation

  Vores motivation for casen ligger i, at vi selv føler at der mangler en sti og informationer omkring Godsbanen ud fra vores hverdagspraksis. Vi ønsker at finde relationen og tilkoblingen til erhvervslivet, da vi som studerende om få år bliver en del af erhvervslivet. Vi ønsker at blive en del af Godsbanen, og føler ikke at informationen er henvendt til os som studerende på BSS, hvilket også en en motiverende faktor for at finde ud af mere omkring organisationen.

 • Current problem

  Try to describe why the situation behind your idea is at it is. Why is it important to you?
  Mads fra erhvervslivet: GRUPPEN: Skulle høre om du kender noget til Godsbanen i århus? MADS: Ja lidt. Et sted for virksomheder osv. GRUPPEN: Ser du Godbanen som et samlingspunkt for virksomheder, eller også for andre ting? MADS: Der er bygget en cafe, men lige frem et samlingspunkt vil jeg ikke sige. GRUPPEN: og hvad skulle der til før du ville benytte Godsbanen? MADS: Have en virksomhed man kunne leve af, så man kunne benytte stedet som ens arbejdsplads?
  So why?
  Kasper, forretningsudvikler i App. virksomhed. GRUPPEN: Kender du til Godsbanen? KASPER: Ja jeg kender Godbanen GRUPPEN: Har du været på Godsbanen? KASPER: Ja, jeg har været på Godsbanen og se en lysinstallation +et foredrag GRUPPEN: Hvordan ser du en sammenhæng mellem Godsbanen og erhvervslivet ? KASPER: Godsbanen har mulighed for at tiltrække en masse unge mennesker ved at etablere partnerskaber/samarbejdsaftaler med velkendte virksomheder. Dette især i form af sponsorpenge eller arrangementer fra velkendte firmaer som tiltrækker de unge mennesker. Der er masser af kvm hvor der er mulighed for nogle spændende projekter og installationer. GRUPPEN: Opfatter du en manglende information fra Godsbanen? KASPER: Der er helt klart ikke gjort nok ud af formidlingen omkring Godbanen og dens aktiviteter - men det kræver markedsførings kroner og disse kunne evt. også komme fra virksomheder som vil gå med ind i det som sponsor. GRUPPEN: Hvad skal Godsbanen gøre for at få mere fat i erhvervslivet ? KASPER: Ud og banke på døren ved virksomhederne, og ha' en skarp businesscase klar! Aner ikke hvad det kunne være, men det skal sælges godt. GRUPPEN: Kan du forestille du vi bruge Godsbanen i fremtiden (privat/erhverv) ? KASPER: Jeg kunne godt forestille mig at vi afholdte nogle events på Godsbanen fordi miljøet er spændende og lokation er dejlig central.

 • The looks and feels

  "Summer school": flytte sommer studerende ned på godsbanen, for at skabe socialt liv og attraktive lokationer til de studerendes ellers lukkede og "døde" område på BSS og AU i sommerperioden. Også attraktivt for Godsbanen, da de får mange unge mennesker derned og kan skabe liv udenom studiet i sommerperioden. "Road Meeting": (ligesom company dating på BSS) foregår i "den rå hal" og virksomhederne skal udstille hvad de tilbyder som virksomhed både i form at praktik, studiejobs og generelle jobs til kandidater. De unge fra hele AU og andre uddannelser kan så komme og få en samtale med virksomhederne, og Godsbanen ligger lokation og godt ry til eventet. "Støtte aktion": Her skal virksomhederne bidrage med produkter/ydelser, som kommer på aktion hvor Aarhusianere kan komme og give til en god sags tjeneste og samtidig kan godsbane skabe en bindeled mellem virksomheder og studerende/almene Aarhusianer. Dette skulle gerne give positiv omtale til Godsbanen, som en attraktivt sted og foretage events og arrangementer.

 • How does your idea work

  Hvordan er vores ide en innovation? Vores idé er en innovativ grundet at vi har taget udgangspunkt i en allerede eksisterende koncept og videreudviklet og tilføjet nye innovative elementer. Vi har brugt kryds konfiguration ved at bruge Godsbanens værksteder til udvikling af prototyper i forbindelse vores ide, og dermed har vi vist en form for nytækning. Jo mere fokus vi giver værkstederne, jo mere innovative er vi. Hvilke alternative er der til vores ide? Konkurrenter til vores ide er Case Competition, som både finder sted i Aarhus og København. Desuden store revisionsvirksomheder, som PwC og KPMG. Vi differentierer os ved at få mulighed for at udvikle prototyper og kreative mennesker til at hjælpe med at løse problemet. Desuden er vores ide målrettet alle studerende i Aarhus og ikke blot handelsskole orienterede studerende, dermed får man et bredere perspektiv på løsningen. I forhold til økonomi er det virksomhederne som skal finansiere deres eget event på Godsbanen og herunder materialer til studerende. Studerende tilbagebetaler i form af kreative og innovative ideer til virksomhedernes problemstillinger. Godsbanen ligger lokaler til disse månedlige events, og får værdi i form af at der er flere der benytter studerende der kommer derned og bedre kontakt til virksomhederne.