Godsbanen, festival, gruppe 3

The Summary

Vores disharmoni er, at det er problematisk, at Godsbanen bruger først til mølle princippet, når de planlægger arrangementer og udlejer lokaler. Hermed formindskes chancen for at skabe synergi og en rød tråd igennem konceptet. Dette forstyrrer både brugere og besøgende på Godsbanen.

Vores tre idéer som vi arbejder ud fra.
Vi havde en idé om at samle vores idéer under én som kunne hjælpe med at oplukke vores disharmoni. Vi vil dermed holde en kultur festival over tre dage med hvert sit tema. - En dag et tema! Temaerne blev; Idéskabende, kreativ udfoldelse, samt oplevelse og læring. Vi beskrev vores idéer med verden før, verden nu og verden efter billeder.

Dag 1; Idéskabende
Forarbejdet til denne dag, tager udgangspunkt i at godsbanen innovative folk har samarbejdet med en iværksætter som tager ud på universitets fakulteter og præsentere idéen med en studiedag/innovations dag på festivalen. Hvad kan man med innovation? og hvad skal man bruge sådan en dag til? Hvordan skabes kultur innovation? Disse spørgsmål skulle gerne skabe en hvis nysgerrighed og dermed lokke de studerende ned til Godsbanens kulturfestival. Her vil der være mulighed for at deltage aktivt i skabelsen af nye idéer. Det skulle gerne udmunde i mange innovative løsninger og idéer på idéensiden Brightloops.org.

Dag 2; Kreativ udfoldelse
Man har en dag på festivalen som udelukkende består af workshop, hvor der skulle være mulighed for deltagelse eller blot observere fra festivals brugerens side. Workshopperne skulle gerne bestå i aktiviteter som Godsbanen står for, og samtidig kunne lave en tematisering som på sigt kunne videreføre Godsbanens vision.

Dag 3; Oplevelse og læring.
Biograf, Koncerter, foredrag. Alt sammen på et sted - Godsbanen - på en dag, under den famøse Godsbanen kultur festival. Kultur og kreativitet skal være de gennemgående temaer i dette arrangement. Kommunale kulturforkæmpere, aarhusianske popidoler (Thomas Helmig), rapportager fra skabelse af kultur i Aarhus (regnbuen, musikhus, osv.), meget er der potentiale til at gennemføre. Det vigtigste er, at der er en rød tråd igennem arrangementet, og at Godsbanen kommer i øjenhøjde, så alle kan se de fede tiltag et kulturproduktionscenter kan tilbyde.


Efter feedbacken fra grupperne i cafémodellen har vi måtte genreflektere over vores projekt og idé. På baggrund af dette har vi måtte udtænkte nye idéer og gået fra festival til gen-projektet da vi kunne fastholde nogle af vores grundidéer i forhold til Godsbanens struktur og systematisering af kulturtilbud. Vi ville samtidig også fastholde idéen om århusianerne som kulturambassadører. Den nye idé udspringer i et samarbejde med aoa.dk, 2017 og godsbanen.

”Turist i egen by!” – et samarbejde mellem AOA.dk, Godsbanen og 2017. Det skal udmunde i et informationssted med lokation i Godsbanens foyer, hvor der skal bygges et rundt informationscenter. Det runde informationscenter skal indeholde kategorier, som opdeler kultur – og by tilbud efter AOA’s allerede oprettede kategorier på AOA.dk. Det overordnet mål skal være at få århusianerne som kulturambassadør frem mod 2017.

De forskellige kategorier skal indeholde forskellig information om, hvilke tilbud kategorien indeholder samt videoer som brugerne selv har uploadede til informationsstedet. Der vil være 4 touch skærme som både viser tilbud og videoer fra borgernes egne erfaringer fra det specifikke kultursted. Derudover skal hver kultursted indeholde en QR-kode, som brugerne kan bruge, som vejledning og information om aktiviteterne.

Der skal stå en medarbejder i centrum af informationscenteret. Medarbejderen er skal have fælles interesse for 2017, AOA og Godsbanen og på baggrund af dette, kunne guide og vejlederne brugere af Aarhus kultur og byliv. Vi vil samtidig lave en stand i informationscenteret med ”månedens tilbud” som skal indeholde tre tilbud fra tre forskellige kategorier. Tilbuddet skal afhentes fysisk på Godsbanen i informationscenteret.

Vores idé er innovativ, da den tager udgangspunkt i EGNE borger fremfor turister. Kombinationen af hjælpemidler bestående af QR-koder, touch skærme samt personlig rådgivning giver informationscenteret innovative muligheder. Det vil give værdiskabelse for både den gense århusianer samt Aarhus kultur og by udbyder.
I forhold til vores disharmoni med strukturering og koordinering, ville dette koncept hjælpe på Godsbanen struktur problem, ved at man kategoriser og systematiser kultur tilbuddene.

Som alternativ til vores koncept findes internettets mange muligheder og informationer omkring, hvad byen kan tilbyde. Vores idé differentiere sig med personlig betjening og vejledning. Hvis det skulle være et tilsvarende sted ville ”Visit Aarhus” være en mulighed – dette er dog lukket, og dermed ikke noget reelt alternativt.

Da vi vælger at samarbejde med AOA.dk som erhvervssamarbejdspartner, er vi opmærksomme på deres kommercielle forbindelser og hvordan dette kan påvirke vores koncept. Vi har dermed vores økonomiske fondament i orden.