Hvorfor føler vi os ikke velkomne?

The Summary

Hele gruppen har en delt oplevelse af ikke at føle sig velkommen på Godsbanen, på trods af at stedet har et ry for at være åbent for alle.
På baggrund af dette vil vi se på om der kan være en mulighed for, at dette vil kunne ændre sig i forhold til, at starte et samarbejde mellem erhvervslivet, Godsbanen og studerende (og unge generelt).

Vores verden før er, at vi ikke følte os velkommen, fordi vi ikke havde været der tidligere, og vores style passede ikke ind i Godsbanens. Vores verden efter er, at der er blevet dannet et netværk mellem erhvervslivet, studerende og Godsbanen og derved at alle føler sig velkommen. (Vores område er GEN)

Efter at have fastlagt vores disharmoni har vi foretaget tre interviews, for at finde frem til om, der er andre, der har oplevet det samme og om de kan se vores foreslag til løsning, som en mulighed. Vi har i de tre interviews benytte os af to strong-ties og et weak-ties. For at kunne få en længere snak om disharmonien og vores foreslag til løsninger brugte vi strong-ties, da der så var mulighed for at bruge tid på forklaring og diskussion. Vi brugte weak-ties til et interview, for at sikre vi ikke blot fik overbeviste vores strong-ties om at være enige med os, men også fik et mere objektivt synspunkt på vores disharmoni og løsning.
For at kunne arbejde videre mod en løsningsfase, spurgte vi også de interviewede, hvorvidt de ville finde det hensigtsmæssigt at få bedre kendskab til Godsbanen og derigennem føle sig klar til at benytte stedet og velkommen som besøgende. Ved alle tre interviews blev vi bekræftet i, at andre delte vores disharmoni, og at de følte det muligt gennem tiltag at få en bedre stemning og fornemmelse for Godsbanens tilbud. Ud fra dette har vi kunnet kvalificere vores disharmoni som en anomali.

Vores idé:
Godsbanen kunne lave et samarbejde med Fitness World, hvor der kunne stilles udstyr til rådighed nede på Godsbanen. Igennem dette samarbejde kunne der eks. opstilles træningsudstyr på Godsbanen, hvor maskinerne kunne genererer strøm til nogle faciliteter på stedet. Ved leje af Godsbanens konference/møde lokaler ville man kunne leje evt. et lokale med spinningcykler og derved begynde mødes med et træningstime.

Gennem strong-ties har vi gennem interview adspurgt, hvorvidt andre så vores ide som løsning på anomalien. De adspurgte mente, at de ville benytte sig af træningen pga. det miljømæssige aspekt med, at man selv laver strøm igennem sin træning, men at der samtidig skulle være en fordel/fortjeneste, før man ville bryde sine vaner og ikke tage i sit kendte træningscenter. Det kunne her være en fordel for os også at benytte vores weak-ties, for at se andre perspektiver på vores ide.

Vores idé er en innovation, fordi det er en ny måde, at sammenkoble træning og fornøjelser på.

  • Tags

  • Intention

    Efter vi har været nede på Godsbanen og få en rundvisning har vi nu fået mere kendskab til stedet og vi tror vi vil føle os mere velkomne dernede, hvis vi tager derned en anden gang. Vi vil gerne hjælpe Godsbanen med en eventuel løsning til, hvordan de kan arbejde sammen med erhvervslivet og studerende så andre "nye" mennesker ikke vil komme ud med samme følelse som os første gang de har været der. Stylen på Godsbanen kan karakteriseres som værende meget kreativ, mens vores style som studerende er, at vi er vant til faste rammer og struktur i form af fx skema. Det er især det vi skal ind og kigge på for, at kunne oplukke vores disharmoni.

  • Motivation

    Vores motivation er et ønske om at lave en sammenkobling af to felter - hhv. feltet studerende, som vi er en del af, og feltet godsbanen. Denne motivation er opstået på baggrund af vores disharmoni. Denne disharmoni lyder på, at man som udefrakommende ikke nødvendigvis føler sig velkommen på Godsbanen, på trods af at stedet har et ry for at skulle være åbent for alle.