Hvorfor ved vi ikke mere om Godsbanen i ...

The Summary

Ny disharmoni: Hvorfor ved vi ikke mere om Godsbanen, når nu vi bor i Aarhus?

Disharmonien opstod da vi blev spurgt til hvad vi vidste om Godsbanen i Aarhus. Vi kunne lynhurtigt konkludere, at vi stort set ikke vidste noget som helst om Godsbanen! Set i henhold til at godsbanen på mange måder afholder aktiviteter, som henvender sig til os (blev vi klar over), undrede det os at vi ikke vidste noget om dette storslåede sted.
Yderligere har vi nu fået specificeret vores disharmoni til ''Hvorfor ved vi ikke mere om Godsbanen, når nu vi bor i Aarhus?''.
Derefter har vi snakket med tre piger, som alle er bosiddende i Aarhus, og de har bekræftet vores disharmoni, så vi nu kan arbejde videre med den som en anomali. Derudover har de alle tre været enige i at en ''verden efter'' også ville kunne skabe værdi for dem, da de ønsker at vide mere om aktiviterne på Godsbanen.

For at se nærmere på vores disharmoni, har vi omformuleret den til at være "Vi mangler viden om godsbanen, på trods af at vi bor i Aarhus".
Til dette har vi udviklet 3 ideer som vi satser på kan hjælpe os med at løse vores disharmoni . De 3 ideer blev derefter udformet i en lille prototype, som der kan ses billeder af herinde på siden.

Ide nr. 1: "Værkstedet": Her forestiller vi os et rum med små "workshops-borde", hvor man kan prøve at udfolde sine kreative sider og samtidig se på en "bruger", der arbejder ved de forskellige borde. Derudover vil der være udstillinger rundt om i værkstedet og på godsbanen generelt, hvor man kan kigge på de ting der tidligere er blevet fremstillet i værkstedet.

Ide nr. 2: "Koncert": Et større koncert sted, hvor man kan høre blandet musik (Jazz, nyt, gammelt m.m.). Musikken skal spille på forskellige tider i løbet af dagen til festivalen. Idet at der vil være forskellige former for musik, forestiller vi os nogle små loungesteder, hvor man også kan sidder at nyde det mere stille musik. Til koncerterne vil der være mulighed for køb af drikkevarer og snacks i baren.

Ide nr. 3: "Mad inspirationsstedet": Et sted hvor der i løbet af dagen vil køre små foredrag om moderne mad. Samme sted vil der være mulighed for at se maden blive lavet og ligeledes smage på maden. Der vil i lokalet være borde hvor man kan sidde og nyde smagsprøverne.

I vores prototype af overstående ideer, har vi forestillet os at "taget bliver løftet af en lille del af godsbanen", og her kan man så se de 3 ideer i hvert deres lokale. Der er et overordnet billede af hele prototypen og derefter 3 billeder - et for hver ide.

Efter forskellige overvejelser, endte vi dog med at droppe ideen om et koncertsted, idet vi efter feedback fra de andre grupper og evaluering med os selv, fik forståelse for at ideen ikke var så innovativ, som vi havde håbet på. Den skabte ikke værdi på en ny måde og havde som sådan ingen tilknytning til godsbanen.
Vi har derfor udtænkt en helt ny idé, der indebærer at lave Aarhus’ største grill & havefest på godsbanens arealer. Arrangementet tager udgangspunkt i en 2-dages festival, hvor man den første dag kan komme og forsøge at lave sin egen grill med hjælp fra kunstnere og væksteds personalet fra Godsbanen . Derforuden vil der på denne dag også være mulighed for, at høre kokke fortælle om hvordan man tilbereder ”slow og grill food” bedst på grill, heriblandt spareribs, pulled pork m.m. I løbet af dagen vil der være 2 opstartstidspunkter, så man sikrer at flest mulige kan komme og være med. Dag nr. 2 vil være en større festdag, som starter ud med præsentation og bedømmelse af de hjemmelavede griller. Over middag vil der være en grillopvisning fra ”det danske grilllandshold” med livedemonstrationer og gode tips & tricks. Sidst på eftermiddagen vil der være afgørelse i konkurrencen om den fedeste, flotteste og mest innovative grill. Om aftenen vil der blive tændt op i grillerne og spilles op til musik og hygge/fest resten af aftenen, hvor man med familie og venner kan hygge sig.

Formålet med hele dette arrangement er, foruden at man skal hygge sig socialt, at man har mulighed for at komme ned og lave sin egen grill med hjælp fra personer med tilknytning til godsbanen. Det at der bliver skabt konkurrence om den bedste grill, mener vi kan gøre det mere attraktivt og spændende. Et andet essentielt formål er, at der vil blive udvalgt nogle griller som skal ud i forskellige parker i Aarhus til fri afbenyttelse. Samtidig vil der også skulle forblive nogle griller på godsbanen, således at man kan komme tilbage dertil og få nogle hyggelige grill stunder dernede.

Et af kravene for at lave sin egen grill er, at der er et bestemt rist-mål som skal følges. Fordi de griller der vil blive stillet ud til friafbenyttelse, god nok vil være med riste, men man har også mulighede for at medbringe sin egen rist, som man lavede til arrangementet på godsbanen. Hvis man ikke deltog, kan man gå ned på godsbanen og købe en rist for ca. 100 kr. Vi har inddraget dette, fordi vi mener, at folk helst ikke vil komme til en grill og smide deres rå kød på en rist der ikke er rengjort, og man ved heller ikke hvad der er blevet grillet på den sidst. Ved blot at skulle medbringe sin egen rist, sikrer man hygiejnen og oplevelsen med at bruge grillerne. Dog vil der også være en rist på grillene i forvejen, således at man selv kan vælge hvad man vil.

Hvordan er vores idé en innovation? (Tænk på originalitet, nytænkning og værdiskabelse ):
Vi mener at vores idé er en innovation, idet man bruger godsbanen til et kreativt arrangement, som skaber socialt sammenhold og derefter bruger de produkter der er blevet skabt heraf, til at skabe mange fremtidige sociale stunder rundt om i aarhus parker. Samtidig får arrangementet skabt historie og mere kendskab til godsbanen for aarhus befolkning, ved at folk rundt om i parker kan se at grillene er blevet skabt på godsbanen på en Grill festival, og kan se at man også kan tage derned for at grille og benytte sig af godsbanens faciliteter efterfølgende.
Den skaber værdi på en ny måde fordi, at godsbanen her laver et arrangement der kan skabe værdi for folk også efterfølgende.

Hvilke alternativer er der til vores idé?
Hvem tilbyder lignende produkt/oplevelse? Og hvordan differentierer vores idé sig fra disse?:

Til vores idé med en grill og havefestival på godsbanen i aarhus, findes der forskellige alternativer. Det første alternativ vil være at der hvert år i Horsens er en større grillfestival sponsoreret af Weber midt i Juni, som er baseret på kokkeshows, musik og udstillinger indenfor grillning.
Men i forhold til dette arrangement, mener vi, at vi differentierer os, ved det at man til grill & havefestivalen på godsbanen kan lave sin egen grill og deltage i konkurrence med den, og dette er som sådan vores primære formål.

Derudover vil et alternativ for folk være, at de kan bruge deres egen grill eller engangsgrill i parkerne i stedet for at bruge de opstillede fra godsbanen. Men her mener vi, at vores idé er værdiskabende for folk idet, at de blot skal medbringe en rist og derved så får bedre kvalitet frem for hvad en engangsgrill kan give dem. Og i forhold til hvis folk medbringer deres egne grills, så er det nemmere at medbringe en rist end en hel grill.

  • Tags

  • Intention

    Hvordan får vi gjort mere brug af godsbanen?

  • Motivation

    Vi ønsker at vide mere om Godsbanen, da det er et sted som tilbyder rigtig mange forskellige muligheder. Derfor synes vi at det er skam at vi ikke har fået brugt til spændende faciliteter, og det ønsker vi at oplukke gennem denne disharmoni.