Markedsføring af Godsbanen

The Summary

Vi snakkede i gruppen meget omkring hvorfor ingen af os før havde hørt om Godsbanen og de tilbud der er tilgængelige på dette sted. Vores disharmoni omhandler derfor (set fra vores synsvinkel) den generelt manglende markedsføring af Godsbanen og de dertilhørende arrangementer.

Ændring d. 14-02-2013: Vi har indset at vores disharmoni har været for antagende og vi har efterfølgende fundet frem til at der er en uoverensstemmelse mellem at vi er en del af deres målgruppe (j.f. Kim Bisgaard), men at vi ikke kender stedet. Derfor har vi valgt at disharmonien vi ønsker at arbejde med ikke er manglende/forkert markedsføring, men i stedet manglende kendskab til Godsbanen.
Derfor har vi også et ønske om at ændre vores overskrift, men det er ikke muligt. Vi har valgt ikke at oprette en ny ide, da vi kan bruge det i refleksionsprocessen, da vi netop har været for hurtige til at lave vores overskrift.

Ændring d. 14-02-2013: Vi har i dag haft kontakt til tre personer, som vi betegner som weak-ties. Disse tre personer bekræftede vores disharmoni. En enkelt kendte ikke til Godsbanen, og havde ikke hørt om den. De to andre kendte godt til Godsbanen, men det var meget begrænsede hvad de vidste, og det var ikke et sted de kom. Fælles for alle tre, var at ingen i deres omgangskreds kom nede på Godsbanen.
Vi spurgte herefter om en "Godsbanen festival" ville skabe en værdi for dem. En svarede, at det ikke ville ændre hans syn på Godsbanen, og det ikke ville få ham til at komme derned.
De to andre var mere "åbne", og synes en festival lød interessant, og at de gerne ville overveje at tage ned at kigge, alt efter hvad prisen var.

Ændring d. 20-02-2013: Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med "ideation"-undervisningen.
Hvad fungerede særlig godt/dårligt ved at omsætte jeres ideer til prototyper?
I starten var vi meget negative over at skulle omsætte vores ideer til prototyper fordi det lige umiddelbart virkede meget uoverskueligt at skulle bygge eksempelvis et madkursus i folkekøkkenet i lego. Da vi senere kom igang med øvelsen fungerede det faktisk rigtig godt og vi var meget fanget af opgaven. Det virkede rigtig godt at få lov til at tænke ideen lidt mere igennem i udførelsen af en prototype og samtidig da vi skulle fortælle om vores ide til de andre blev vi meget bevidste om hvad vores ideer faktisk omhandlede.

Hvordan var det at komme fra en fælles teoretisk forståelse til en fælles praktisk forståelse? – og var den fælles?
Fordi vi denne dag kun var to medlemmer i gruppen, havde vi nemt ved at komme frem til både den teoretiske og praktiske forståelse. Vi følte os en smule begrænsede i vores brainstorming proces idet vi manglede de sidste to (som ellers har mange gode ideer), men det var faktisk rart at få lov til endelig at gå fra den teoretiske forståelse til den praktiske forståelse.

Har processen ændret på, hvilket ideer I hælder mest til?
I starten kunne vi ikke rigtig se en mening med alle de små øvelser vi skulle igennem, men da vi var færdige kunne vi godt se at de små individuelle øvelser pludselig gav rigtig god mening i forhold til at finde frem til 3 ideer til aktiviteter der skal være på festivalen. De ideer vi sad med i starten da vi lige havde brainstormet (og fundet frem til både mulige og ikke mulige løsninger) var ikke de ideer vi endte ud med at vælge. Derfor må processen og de små øvelser vi var igennem have ændret på de ideer vi hældte mest til, ja.

 • Tags

 • Intention

  Vi er blevet bedt om at lave et projekt om Godsbanen, hvor vi skal lege med ideen om en eventuel festival på stedet. Vi er blevet gjort opmærksomme på at det ikke kun er os selv, men størstedelen af vores medstuderende, som ikke rigtig kender til Godsbanen. Da vi hørte om stedet for første gang fik vi indtrykket af at Godsbanen er "undergrund" og derfor et sted hvor vi måske ikke selv ville overveje at tage hen af egen fri vilje. Intentionen er at arbejde med denne anomali og med tiden forhåbentligt finde områder hvor der kan findes forbedringer eller deciderede løsningsforslag til markedsføringen af selve Godsbanen - eksempelvis gennem udførelsen af en festival. Ændring d. 14-02-2013: Intentionen er efter videre arbejde og at finde styles og praksisser fra vores hverdag, som harmonerer med dem de har på Godsbanen, så vi kan udnytte den fælles sti mellem os og Godsbanen.

 • Motivation

  Igennem vores uddannelse er vi blevet sat igang med et projekt om Godsbanen og dens omverden. Vi håber at vores ide(er) eventuelt kan føres ud i livet eller være med til at inspirere til nye muligheder eller ideer for Godsbanen og promoveringen af denne. Det at man måske kan se ens egne ideer blive ført ud i livet er en stor del af drivkraften for os.

 • Current problem

  Try to describe why the situation behind your idea is at it is. Why is it important to you?
  TRE IDEER TIL FESTIVALAKTIVITET: • Madkursus o Økologisk billig mad til de studerende (”først-til-mølle”-princip grundet pladsmangel) o Temadage med økologisk mad fra forskellige lande – fx kan det den ene dag være italiensk mad, mens det aftenen efter er asiatisk. På denne måde sikrer vi os, at folk med en god oplevelse kan komme igen dagen efter og få en ny oplevelse, grundet forskelligheden i kurserne. o ”Opvisning” fra gourmetkok. Det kunne fx være Bo Bech, som ville komme forbi og give de besøgende inspiration til fornyelse af køkkenoplevelsen. En gourmetkok vil være en 4-5 gange om året, og altså ikke være til stede ved hvert kursus. • Små demonstrationer o I den rå/kolde hal kan man sætte små stande op og på denne måde give små demonstrationer af, hvad der faktisk foregår på godsbanen. Det vil være med til at danne et overblik og vil samtidig kunne fungere som en slags ”reklame” for fremtidige events. • Rabatordning o Samarbejdsaftale mellem musikhuset og Godsbanen. Folk, der har hørt fx stand-up i Musikhuset og betalt fuld entré, kan senere hen på samme billet komme ned og høre de bagvedliggende tanker om showet. Udefrakommende betaler fuld pris, hvis der altså er plads til det. o Aftale med Aros om at se begge steder for én samlet pris. Aros kan med fordel bruge Godsbanens lokaler til udstillinger (for at lokke flere til). Det kunne fx være en udstilling som de har i kælderen på Aros, hvor der ikke er malerier men andre kreative indslag.

 • The looks and feels

  I forbindelse med "opgave 5" blev vi spurgt om at besvare følgende spørgsmål; Hvordan er vores ide en innovation? Da vi sad og arbejdede videre med vores ide og blev bedt om at lave en prototype af denne, gik vi fuldstændig i stå. Vi havde allesammen følelsen af for første gang i denne proces, at have ramt muren. Vi valgte at arbejde videre med ideen om "små demonstrationer", hvor der i den rå hal skal være forskellige stande som giver et overblik over hvad der sker på Godsbanen nu og hvad der sker senere. Det var da vi blev spurgt om hvad der var innovativt ved dette, at vi gik helt i baglås. Vi kom frem til at lave et slags "build-a-bear" koncept hvor de besøgende kan drage nytte af alle de forskellige kreative aspekter der findes på Godsbanen, og sidst ende med at få et færdigt produkt med hjem. Det kan for eksempel være, at man starter med at lave noget i ler, som man så i et andet værksted kan gå hen og male. Vi vil på denne måde forsøge at samle Godsbanen som en helhed i stedet for at man kun får et indblik i hvad de enkelte værksteder kan. Hvilke alternativer er der til vores ide? Før vi kom på "build-a-bear" konceptet, var der ikke som sådan noget innovativt i vores ide, idet for eksempel "messecenter Herning" på samme måde som vi havde forestillet os det, har en messe hvor man kan gå rundt til forskellige stande og få informationer og smagsprøver. Det er i forvejen rigtig kendt, at hvis man vil informere nogen om noget, så kan man vælge at gøre det ved hjælp af informationsstande. Vores ide differentierer sig fra almindelige informationsstande på den måde, at vi vil forsøge at "samle Godsbanen" ved at give de potentielle brugere en ide om hvad der enkeltvis foregår på stedet, men samtidig også en fornemmelse af hvordan man kan bruge stedet som en helhed til rigtig mange ting.