Gratuate App (GA)

  • 3 contributions
  • created on: 31/03/2014

The Summary

Denne App gør det muligt at kunne læse teorier og viden om alle dine fag i skolen.
Der vil være mulighed for at:
- Kunne læse forskellige kapitler om de forskellige fag
- Tage quiz til hvert kapitel
- Modeller
- Formelberegner hvor man selv kan indsætte tal
- Øvelser
Resultat = Bedre karakterer = Bedre jobmulighedder = Mange penge = Fetterlife!