Nyt gymnasium

The Summary

Vores idé er at lave et gymnasium hvor eleverne har valgfrihed.
Eleverne får vejledning fra en uddannelses vejleder som råder og forklarer hvilket fag der er aktuelle for den enkelte elev. Så adgangskravende til deres videregående uddannelse er opfyldt.
40% af undervisningen er virtuel, hvilket også gør at eleverne har mere frihed, og omkostningerne ved at have en lærer gående forsvinder. Dog vil der være mulighed for virtuel hjælp.
Undervisningen skal være interessant, hvor eleverne kan battle mod hinanden, på blandt andet karaktererne. Karaktererne fra hjemme opgaverne vil blive offentlig gjort, hvilket vil blive brugt som en motivationsfaktor for eleverne, så de anstrenger sig mere. Det vil også betyde at vinderen (den/dem med højest karakter) vil blive hyldet og ikke bare set ned på fordi de er nørdet, men fordi de anstrenger sig og tager deres studie seriøst. For at komme ind på studiet, vil der ikke være den normalt optagelsesprøve som kan dumpes, men en kompetence prøve, så vi sikre os at give den enkelte elev den optimale undervisning. Det vil betyde at klasserne bliver inddelt efter hvor langt eleven er med semesteret og hvilket niveau den enkelte har.
Semesteret kører i en fast takt, altså dag efter dag: og så tager du kurser, "forelæsninger" osv for at følge med semesteret, du kan der ved overhale semesteret og måske få en uges fri, hvis du er foran semesteret.
For at få det optimale ud af de timer eleverne er i skole, vil dagene indeholde max 2-4 timer af et eller to fag.

Finansiering:
Søge hos fonde
Søge hos uddannelses ministeriet / AH gymnasium

Forskellen/problemet mellem nuværende og nyt gymnasium:

Nuværende:
- Skoletræt
- Bred spredning forskellige timer/ for mange forskellige timer pr. dag
- For lidt selvstændighed, for meget "holde i hånd" fra lærerne
- For dårligt individuel hjælp til den enkelte

Nyt:
- Mindre skoletræthed, da eleven ikke skal have lavet lektier til flere forskellige fag, de dage eleven er i skole, men der er kun lektier til max 2 fag, og eleverne møder derfor ikke op med dårlig samvittighed, grundet manglende forberedelse til timerne.
- Eleverne er nød til selv at tage ansvar, da de for stille nogle opgaver som skal afleveret, for at kunne følge med skoleårets gang.
- Eleverne bliver inddelt i niveauer efter viden, for at effektivisere undervisningen for den enkelte elev og klasse.

Det nye gymnasium vil være tilgængeligt som en linje på Aalborg Business College.

  • Current problem

    Try to describe why the situation behind your idea is at it is. Why is it important to you?
    Vi ved ikke helt hvordan vi skal finansiere det nye gymnasium. Vi har tænkt på, at skulle søge om statsstøtte og tilskud fra forskellige investorer. Problemet er så, om det kan lade sig gøre at få den nødvendige kapital til projektet og hvordan vi gør det.