Gamification af skolesystemet

The Summary

Gamification - man får muligheden for at selv bestemme hvilke tidspunkter du studerer ved at ”game”. Det giver muligheden for mere tid til ens fritidsaktiviteter og man får selv muligheden for at strukturere sit ugentlige skema.
Det vi vil gøre, er at gøre læring mere attraktivt ved hjælp af at ”game” eller spille et spil, hvor du får en oplevelse af at man bliver bedre og du har følelsen af at du hele tiden vil gennemføre en bane/level mere og udfordre dig selv.
Ved at game har du 100 % fokus på det du laver og bliver ikke distraheret af omgivelserne.