ERFARINGSBOOST

The Summary

Uddannelsessystemet er generelt meget "firkantet". I dag, når man skal videre fra en gymnasial uddannelse, kan det for nogle være nemt at vælge, hvad de vil fremadrettet mht. uddannelse, men for andre kan det være et svært valg. Vi har selv siddet i denne situation, hvor vi mangler viden omkring et specifikt arbejdsområde. Vi valgte derfor at starte virksomheden for at give andre studerende i samme position muligheden for at opleve de forskellige jobs

Hvis forskellige virksomheder gav studerende muligheden for at få en dags til en uges oplevelse ved, at være med en på arbejde og følge arbejdsdagen hos den pågældende virksomhed. På den måde får man et godt indblik i, hvad det pågældende job går ud på. Dermed kan man vide bedre om det vækker interesse.

Vi har brug for noget mere virkelighedsorienteret erfaring, når vi står og skal vælge vores videregående uddannelse - eller blot hvad vi vil beskæftige os med. Hvis vi får muligheden for, at komme ud og opleve noget af en arbejdsdag frivilligt, vil det give os en meget større chance for at finde ud af, hvad vi skal vælge efter en gymnasiel uddannelse.

  • Tags

  • How does your idea work

    Ved at oprette et netværk og et samarbejde med forskellige virksomheder, kan vi være et link mellem de studerende og disse virksomheder. Hver elev kan derfor få muligheden for at prøve det ønskede arbejde en pågældende dag. Der oprettes derfor en profil på en hjemmeside til hver enkel elev, der beskriver dem selv og deres ønske. På hjemmesiden fremgår endvidere forskellige informationer og oplysninger om de enkelte virksomheder og deres arbejde. Herefter tager vi kontakt til virksomheden og arrangerer praktikopholdet.