Todopedia

  • 0 contributions
  • created on: 24/09/2013

The Summary

Todopedia er en samling af how-to skabeloner til at udføre handlinger. Ligesom wikipedia er et leksikon for viden, så er todopedia et 'leksikon' for HVORDAN en opgave eller handling kan udføres. Idéen er dermed at en person kan trække på andres erfaringer og derfor ikke selv skal 'prøve' sig frem (trial and error), men kan læne sig op af andres fremgangsmåder og gode praksisformer (skabeloner). Konteksten kunne f.eks. være iværksættere, hvor der er 'typiske' opgaver, som f.eks. at 'kontakte kunde', 'piche koncept' og 'sende faktura'.