Gimba & CO

The Summary

Hvert år spildes mange tons madvarer, på grund af menneskelige fejl og fordærvelse. Fødevarenes forsyningskæde indeholder mange problematikker. Derfor har vores ide til formål at formindske spildet, til gavn for både miljø og overforbrug. Årligt spildes der ca. 303.000 ton fødevare, inden de når forbrugeren, inklusiv forbrugerne kommer dette tal op på hele 540.000 ton.