Tutor for nye tilflyttende studerende

The Summary

Nye studerende som flytter til nye byer, har ikke nemt ved at komme ind i det sociale samvær med deres jævnaldrene. Dette kan også være grund til at de studerende dropper deres studie. Derfor kunne man samle en gruppe mennesker, kendt i det pågældende område, som ville stå til ansvar, som tutorer, for at hjælpe de nye til at komme ind i det sociale, f.eks. ved deltagelse i forskellige arrangementer.