Munk App, din Personlige rådgiver

The Summary

Pain: Manglende motivation i skolen og manglende viden om hvad man vil i fremtiden.

Det bliver som sagt svært at ændre på motivationen, men penge(at pille ved SU bl.a.) er ikke det som skaber motivation, det er det at HAVE ET MÅL som skaber det. Derfor er det også vigtig at vide hvordan man opnår sit mål, og hvad det kræver.

VORES IDE ligger i at formidle og skabe motivation via en app. App'en skal have flere funktioner, og derfor virker det for os som en perfekt mulighed at tage fat i "munken i klassen".
Vores idé startede med at alle klasser skulle have "en munk i klassen". Munken er et billede på en person som hele tiden er i harmoni med sig selv, og derfor har overskud til at hjælpe andre på DERES vej.

- App'en skal være en vejleder for eleven både for at skabe motivation og være en som holder eleven oppe på at arbejde.
- Læren skal kunne følge med.
- Skal lære eleven at kende, app er altså personkender og kan svare på personlige spørgsmål (app'en skal også have humor).
- Man opgiver karakterer og andre informationer for at app'en kender til dit niveau. Når den kender det, oplyser den op hvad du kan blive, hvad du mangler for at blive det du ønsker og i og med at den kender din personlighed og dit niveau så kan den komme op med idéer til hvad du evt. kunne tænke dig at være i fremtiden.
- Man skal f.eks. kunne spørge Munken om man kan tillade sig at tage ud om lørdagen? Den svarer så med en godt svar, da den jo kender dit niveau og din personlighed + hvad du har for af lektier.


"Monk"
Monk er den overordnede app, som henter forskellige informationer fra de andre monk-apps hinanden og bruger det til at vejlede.
Det er en app, som der kræves at eleven har anskaffet sig ved opstart på en gymnasiel uddannelse. Man skal via app'en kunne hive informationer ud på en nem måde.

De underopdelte Monks->

"PersonalMonk"
Det er din personlige munk der er til rådighed for alle dine personlige områder, og vil gerne hjælpe dig, og oppe dit humør (bl.a. med platte jokes, og være flabet). Munken vil både være humørpræget, svare på dine spørgsmål og ikke mindst være din ven.

"ClassMonk"
Din Class monk vil være en kæmpe hjælp indenfor skoleområdet. Den vil opbevare dine karakterer, lektier og afleveringer, og fortælle dig hvornår det er til for, og påminde dig. Den vil fortælle dig hvilke fag du skal forbedre dig i hvis du vil nå et vis snit.

Den vil evaluere dit niveau, og man kunne evt. sætte en tidslinje op hvor "munken" slåsser sig i et normalt tempo, og så sætter man sig selv op imod munken hvor man kravler i sit eget tempo alt efter hvor godt man klarer sig
På den måde kan holde øje med hvor langt man er i sin skole udvikling og om man er på det niveau der er forslået i forhold til din skolegang


"FutureMonk"
Det er din personlige U-munk som fortæller dig hvilke job som er en mulighed for dig at opnå. Den giver eksempler på hvad du kan blive og hvad du mangler for at blive for at nå dit mål(hvilke fag, og karakterer og andre evner du mangler).